Powrót

Szczegóły (pdf 714KB)

Pliki do pobrania. 

Program sterujący MSdemo.exe i jego plik konfiguracyjny ms.hdw (360+2KB).
Ta wersja demo ma zablokowane procedury sterowania sprzętem - komunikaty o błędach sprzętu należy ignorować. 

Wyniki przykładowych pomiarów (jako dane dla MSdemo.exe): fenorm, holo, rhodium, scint (4x65KB).

Powyższe pliki spakowane (228KB). 

Cechy spektrometru mössbauera
 1. Dwa typy standardowych głowic pomiarowych (proporcjonalna i scyntylacyjna) ze zintegrowanym przedwzmacniaczem i zasilaczem wysokiego napęcia nastawianym przez komputer. 
 2. Wejścia dla sygnałów również z typowych przedwzmacniaczy (w tym przedwzmacniaczy z resetem) i z zewnętrznego analizatora jednokanałowego. 
 3. Równoczesne zbieranie czterech widm: dwóch mössbauerowskich i widma gamma (równocześnie w trybie koincydencyjnym i anty-koincydencyjnym z oknem analizatora jedno-kanałowego). Jedno z widm mössbauerowskich może być zastąpione widmem z laserowego kalibratora prędkości. Wszystkie cztery widma są zbierane w 4096 kanałach o pojemności 32 bity każdy. 
 4. Mocny, precyzyjny głośnik o zniekształceniach poniżej 0.1 %. Posiada centralny kanał przelotowy. Jest wyposażony w system ustawiania średniej pozycji źródła i może pracować w położeniu zarówno poziomym jak i pionowym. 
 5. Ładowalna funkcja prędkości głośnika generowana programowo o 8192 punktach. Przetwornik generatora prędkości jest dwunastobitowy o szerokim zakresie częstości repetycji (od ułamka do ponad 60 Hz). 
 6. Wysokiej klasy laserowy kalibrator prędkości (o małej wrażliwości na drgania) jest wyposażeniem dodatkowym. Przelotowy kanał w głośniku umożliwia doprowadzenie promienia lasera do ruchomego pryzmatu zamontowanego bezpośrednio za źródłem.
 7. Zasilanie niskonapięciowe przez akumulator buforujący z ładowarką. 
 8. Wszystkie nastawy (poza jednorazowym, ręcznym dostrojeniem układu PZC do głowicy) są dokonywane z komputera nadzorującego. Mogą być zapisane na dysk i powtórnie załadowane. 
 9. Oprogramowanie do obróbki danych mössbauerowskich pozwala na opracowanie dowolnego widma dowolnego przejścia rezonansowego.
 10. Kaseta z wolnymi miejscami na bloki realizujące dodatkowe lub nietypowe funkcje. Obecnie oferowany blok ma wyjście ośmiobitowego DAC do sterowania piecem i wejście wyłącznika awaryjnego.
 11. Posiada zlacze Ethernet Tcp/Ip dzieki czemu moze byc obslugiwany zdalnie przez Internet - zarowno z komputera w labolatorium jak i komputera domowego.

Obudowa załadowana czterema blokami Spektrometru Moessbauera oraz dwoma regulatorami temperatury. Urządzenia są podłączone do Internetu. Widoczny tez akumulator pozwalający na wielogodzinną pracę mimo awarii zasilania.

... i zasoby całego urzadzenia widoczne przez Internet na ekranie komputera domowego. Widoczne spektra: gamma, Moessbauera i "W" z kalibratora laserowego oraz duży wyświetlacz liczby zliczen.